Trong bối cảnh các mối đe dọa tấn công về an ninh mạng trong ngành công nghệ thông tin hiện nay ngày càng lớn. Các cuộc tấn công mạng liên tục gia tăng và ngày càng tinh vi hơn tại các doanh nghiệp, và đó là một mối lo rủi ro các thông tin trên hệ thống thông tin của doanh nghiệp sẽ bị đánh mất. Bởi vậy mỗi một doanh nghiệp luôn có nhu cầu cần các chuyên gia an ninh mạng về doanh nghiệp tham gia đào tạo cho họ có những kiến thức mới về IS, những cách quản trị rủi ro cho hệ thống an toàn thông tin.

Với những nắm bắt về nhu cầu đào tạo, vào ngày 17/03/2023 Cecomtech đã khai giảng khóa học “Quản trị rủi ro hệ thống an toàn thông tin” cho các học viên của một số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Khóa học được diễn ra trong vòng 4 ngày cùng với hình thức đào tạo trực tiếp kết hợp với online.

Khóa học về Quản lý rủi ro về hệ thống an ninh an toàn thông tin sẽ cung cấp tới học viên những hiểu biết trong việc xác định và đánh giá rủi ro thực tế cụ thể bằng cách trang bị những kiến thức về giám sát và duy trì dựa trên rủi ro, kiểm soát IS hiệu quả.

Khóa học diễn ra dưới hình thức học trực tiếp kết hợp trực tuyến với thời lượng 32h cùng 4 nội dung chính:

  • Tổng quan về quản lý/quản trị rủi ro;
  • Thủ tục quản lý/quản trị rủi ro;
  • An toàn khi phát triển phần mềm;
  • Tiêu chuẩn quản lý/quản trị rủi ro

Một số hình ảnh trực tuyến

Sau khi khóa học kết thúc học viên nắm được kiến thức về quản trị rủi ro hiệu quả, cách phát hiện và ngăn chặn khi có hacker thâm nhập vào hệ thống thông tin tại doanh nghiệp, biết được cách phát triển phần mềm an toàn hiệu quả, tiêu chuẩn quản trị rủi ro cho hệ thống thông tin của chính doanh nghiệp ngay trên lớp học.

Leave a Comment