DIỄN TẬP THỰC CHIẾN CHỦ ĐỘNG PHÁT HIỆN VÀ ỨNG PHÓ KỊP THỜI CÁC CUỘC TẤN CÔNG MẠNG NHẰM VÀO CỔNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ NHA TRANG

Phần 1: Chương trình đào tạo huấn luyện về nhận thức ATTT 1.1 . Mục tiêu đào tạo: –        Nâng cao nhận thức về vấn đề an toàn thông tin trong giai đoạn hiện nay; –        Nâng cao nhận thức người dùng trước nguy cơ […]