Triển khai lớp “Phân tích dữ liệu cơ bản với ngôn ngữ R”

Vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ Cecomtech Việt Nam đã tổ

Cecomtech triển khai khoá đào tạo Bảo mật cho Cơ quan chính phủ

Từ tháng 2/2024 đến hết tháng 5/2024 Cecomtech triển khai chương trình

DIỄN TẬP THỰC CHIẾN BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN HỆ THỐNG OT&IT

Sáng ngày 29/8/2023, tại khách sạn Điện lực, Tổng công ty Điện