Giới thiệu

Trải qua hơn 8 năm hoạt động và trưởng thành, Công ty Cổ

Các chứng chỉ MCSA, MCSD, MCSE sẽ hết hạn vào tháng 6/2020

Microsoft ra thông báo các chứng chỉ MCSA, MCSD, MCSE sẽ hết

Triển khai: Introduction to Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift

Khóa học Introduction to Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift (DO180) diễn

Quản lý rủi ro trung tâm Dữ liệu (Certified Data Center Risk Professional – CDRP)

Trong tháng 8/2019, Cecomtech tổ chức khóa học “Quản lý rủi ro Trung tâm

Khóa học “Quản lý máy chủ ảo bằng công nghệ đám mây”

Xu hướng, công nghệ đang được quan tâm hiện nay, mô hình

Triển khai: “Phân tích, giám sát, vận hành trung tâm An ninh Mạng”

Trong bối cảnh mà tình hình an ninh mạng ngày càng căng