Loading Events

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã bắt đầu được nhắc đến trong vài năm trở lại đây, với tên thường gọi là Cách mạng 4.0 hay Industry 4.0. Cụm từ này bắt nguồn tại Đức đầu thế kỉ 21, là xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống không gian mạng, Internet vạn vật và điện toán đám mây. Qua đó, người ta tạo ra những nhà máy thông minh với hệ thống máy móc tự kết nối với nhau, tự tổ chức và quản lí. Đây còn được gọi là cuộc cách mạng số, vì chúng ta sẽ được chứng kiến công cuộc “số hóa” thế giới thực thành thế giới ảo. Đến một lúc nào đó, lằn ranh giữa hai thế giới này sẽ bị xóa mờ.

Khóa học “Đổi mới tư duy trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0” dành cho các nhà lãnh đạo cung cấp những kiến thức:

Phần 1: Cách mạng Công nghiệp 4.0

 • Thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0;
 • Chiến lược: Chuyển dịch sang Nhà cung cấp nội dung số trong Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Phần 2: Đổi mới tư duy trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0

 • Đổi mới tư duy hội nhập  – Đẳng cấp Quản trị trên Thế giới;
 • Tiếng nói phản hồi từ Khách hàng – Tư duy Chất Lượng.

Phần 3: Học tập thực tế tại Nhật Bản

Một số hình ảnh của khóa học tại Việt Nam và Nhật Bản:

Days
Hours
Minutes
Seconds
 • This event has passed.
 • Cost
  $70
 • Start Time
  November 18 - 12:00 am
 • End Time
  November 28 - 11:59 pm
 • Phone
  193412427
 • Email
  info@yourmail.com
 • Organizer
  Namelix

Registrations are closed for this event