Loading Events

Trong tháng 8/2019, Cecomtech tổ chức khóa học “Quản lý rủi ro Trung tâm Dữ liệu”. Data Center giữ vai trò rất quan trọng trong một tổ chức, doanh nghiệp. Khi các ứng dụng hay chính data center “downtime”, chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả kinh doanh của tổ chức/doanh nghiệp. Nếu không có kiến thức và hiểu biết về chi phí tổn thất khi xảy ra downtime, thì tổ chức/doanh nghiệp sẽ không xác định được mức độ cần đầu tư phù hợp, và hay bị đầu tư “dư thừa”.

Với việc tập trung các kiến thức quản lý rủi ro trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như tính chất vật lý của các trang thiết bị trong Data Center, học viện sẽ học cách xác định và định lượng rủi ro trong tổ chức , xây dựng các chính sách làm giảm nguy cơ rủi ro đến một mức độ chấp nhận được, từ đó đề xuất cho tổ chức, doanh nghiệp các quyết định đầu tư đúng đắn với các số liệu khoa học. Khoá học CDRP cần thiết cho các tổ chức muốn quản lý rủi ro và đầu tư một cách đúng mức.

Hình ảnh khóa học:

Days
Hours
Minutes
Seconds
 • This event has passed.
 • Cost
  $50
 • Start Time
  December 1 - 12:00 am
 • End Time
  December 3 - 11:59 pm
 • Phone
  595-545-8575
 • Email
  info@yourmail.com
 • Organizer
  Barney Stinson

Registrations are closed for this event