Hà Thu Tuyết Mai
Giám Đốc Điều Hành
Về Cecomtech

Cecomtech là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực: đào tạo công nghệ thông tin, đào tạo doanh nghiệp, đào tạo kỹ năng quản lý doanh nghiệp dành cho các cấp lãnh đạo, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho cấp chuyên viên…

Thành tựu đạt được

Trải qua hơn 8 năm hoạt động và trưởng thành đào tạo được hàng nghìn học viên với nhiều lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, kỹ năng mềm. kỹ năng quản lý, tài chính, ngân hàng … Công ty Cổ phần Công nghệ Cecomtech Việt Nam đã và đang phấn đấu hết mình, xây dựng tầm nhìn chiến lược rõ ràng đến năm 2030 để nắm bắt cơ hội và vượt qua những thử thách của thời đại đối với ngành đào tạo kỹ năng làm việc của từng cá nhân nói riêng và đào tạo tri thức nói chung.

Mục tiêu
  • NGHIÊN CỨU các phương pháp, quy trình, công cụ quản lý hệ thống thông tin ứng dụng vào doanh nghiệp hiệu quả.
  • BIÊN SOẠN và XUẤT BẢN chương trình đào tạo quản lý doanh nghiệp ứng dụng thực tiễn cao.
  • ĐÀO TẠO và HUẤN LUYỆN kỹ năng, quy trình quản lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp đối với nhà nhã đạo và vận hành doanh nghiệp đối với cấp độ trưởng phòng và nhân viên.
  • Phát triển ĐỘI NGŨ chuyên viên hội tụ đủ tri thức và các chuyên gia đối tác đủ năng lực hỗ trợ cho các tổ chức và doanh nghiệp trong hoạt động quản lý và vận hành.
  • Tư vấn xây dựng CHIẾN LƯỢC phát triển tổ chức tri thức cho các Bộ, ngành, ngân hàng, tổng công ty, doanh nghiệp (phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người tri thức và tổ chức tri thức, qui trình tri thức…)
  • Đào tạo chuyên sâu THEO YÊU CẦU của khách hàng.