Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud Khóa học là buổi trao đổi, thực hành, chia sẻ về các kiến thức, kỹ năng nâng cao giúp đủ trình độ chuyên môn trong vấn đề chẩn đoán khắc phục lỗi trong môi trường VMware vSphere® Khóa học cũng giúp tăng kỹ năng và năng lực sử dụng giao diện dòng lệnh (command-line) để phân tích các vấn đề.

Khóa học dựa trên VMware® ESXi™ 6.5, 6.7 VMware® vCenter Server™ 6.7, Giúp xây dựng hệ thống kỹ năng xử lý lỗi và Cổng nghiệp vụ nội bộ về Kiến thức và chia sẻ các tình huống xử lý nội bộ, Quy trình IT Helpdesk, Kb/ Case Support and Ticket support.

Các yêu cầu bao gồm đáp ứng một trong các vấn đề sau

 • Bắt buộc đã tham gia khóa học VMware Certified Professional 6.x – Data Center Virtualization (VCP- DCV)
 • Ưu tiên đã tham gia khóa học VMware vSphere: Fast Track [V6.x]
 • Ưu tiên đã tham gia khoá VMware vSphere Design and Deploy Fast Track [6.x]
 • Ưu tiên đã tham gia khóa học VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.x]
 • Có kiến thức, kinh nghiệm ít nhất 1 năm triển khai ESXi và vCenter Server
 • Khuyến khích có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc với giao diện dòng lệnh, lập trình Java, C, Apache, Design Web CSS, XML và Tomcat.

Mục tiêu

Sử dụng VMware vSphere® Web Client, giao diện câu lệnh (command-line) và log files để chẩn đoán và khắc phục các sự cố của vSphere

Kiến thức đạt được sau khóa học

 • Cấu hình SSL certificates
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về mạng
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về lưu trữ
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vCenter Server
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về ESXi host
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vSphere cluster
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vSphere® vMotion®
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về  máy ảo

Leave a Comment