Malwares là những chương trình máy tính độc hại với mục tiêu là đánh cắp thông tin, phá hủy hay làm hư hỏng hệ thống. Những chương trình này xâm nhập hệ thống một cách trái phép mà không có sự cho phép của người quản trị.

Trong những năm gần đây, số lượng của malware đã gia tăng một cách rất nhanh chóng và kèm theo những kĩ thuật rất tinh vi nhằm chiếm quyền điều khiển và đánh cắp các thông tin người dùng. Hàng năm, số tiền thất thoát của các công ty liên quan đến hoạt động của malware là rất lớn và ngày càng gia tăng.

The Cutting Edge of Cool

― VMware

Xuất phát từ những vấn đề trên, khóa học này ra đời nhằm giúp người học nắm vững các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong hoạt động của Malware, cách nhận diện, phân loại và kĩ thuật Malware lây nhiễm vào hệ thông. Từ đó học viên có nền tảng kiến thức cũng như kĩ năng thực hành để phòng chống, bảo vệ hệ thống máy tính trong cơ quan và doanh nghiệp. Khóa học này cũng là tiền đề để học viên nắm vững các thủ thuật trong phân tích Malware, từ đó có thể xây dựng những chương trình tự động phát hiện Malware và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này.

Mục tiêu

  • Cung cấp các kiến thức tổng quát về cách thức nhận diện và phân loại Malware.
  • Cung cấp các kiến thức chuyên sâu về nền tảng của hệ điều hành, các thành phần phần cứng máy tính, một số lỗ hổng và cách thức Malware lây nhiễm vào hệ thống dựa trên những lỗ hổng trên
  • Cung cấp các kiến thức chi tiết về thủ thuật được Malware sử dụng để bảo vệ bản thân, chống lại các chương trình diệt Virus cũng như các hoạt động phân tích và dịch ngược Malware.

The positive power of education

Module 01: Tổng quan về Malware
Module 02: Tổng quan Hệ Điều Hành
Module 03: Ngôn ngữ Asembly
Module 04: Cấu trúc Windows PE Format
Module 05: Thiết lập Môi trường phân tích Malware
Module 06: Kĩ thuật phân tích tĩnh trong Malware
Module 07: Kĩ thuật phân tích động trong Malware
Module 08: Kĩ thuật Model Checking trong phân tích Malware
Module 09: Chuyên sâu các công cụ trong phân tích Malware
Module 10: Packers và Kĩ thuật Unpacking
Module 11: Phân tích Malicious Document

Leave a Comment