Trong bối cảnh mà tình hình an ninh mạng ngày càng căng thng, khi các tổ chức kinh tế, tài chính, chính phủ, an ninh quốc gia… phải đối mặt với nghìn cuộc tấn công mỗi ngày trên toàn thế giới, và tại Việt Nam có ít nhất gần 100 cuộc tấn công mỗi ngày (Theo VN-CERT).

Các cuộc tấn công an ninh mạng ngày càng tinh vi hơn, do hacker ngày càng có trình độ, được đầu tư, và có tổ chức. Các giải pháp an ninh hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu cần thiết dù đã có nhiều cố gắng liên tục cập nhật. Trên thế giới và tại Việt Nam đều đã ghi nhận những cuộc tấn công an ninh mạng lớn vào các tổ chức được cho là có hệ thống thông tin bảo mật vững chắc như: FBI, NASA, Microsoft, Google, Facebook,…. 

Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.

― Malcolm X

 Các cuộc tấn công này vượt qua tất cả các hệ thống phòng thủ hiện tại, các tổ chức cá nhân không biết mình mất gì, không biết được bằng cách nào các hacker có thể lấy được dữ liệu để có thể chỉnh sửa hệ thống, thiết lập các chính sách phòng thủ để có thể ngăn chặn các tình huống tương tự xảy ra trong tương lai.

Nội dung chương trình học

Trung Tâm Điều Hành An Ninh (SOC) giải quyết những thiếu sót còn lại của các thiết bị an ninh mạng khi kết hợp giữa Con người, Công nghệ, và Quy trình.

Kỹ năng đạt được

Học viên sẽ được trang bị các kiến thức liên quan đến việc giám sát, cảnh báo, quản lý sự cố An toàn thông tin và cách thức ứng cố khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, học viên cũng được tham gia xây dựng các kịch bản, qui trình trong giám sát An toàn thông tin và thực hành triển khai giải pháp SIEM nguồn mở.

Leave a Comment