Cecomtech luôn chào đón các giảng viên có tâm huyết kinh nghiệm với một chính sách đãi ngộ tốt.

Các ứng viên có thể gửi chứng chỉ bằng cấp theo thông tin dưới đây:

  • Email: Contact@cecomtech.com.vn
  • Điện thoại: 024 3 6330 859

Trận trọng cảm ơn !

@Cecomtech

Please login to send your request!