Java được tạo ra với tiêu chí “Viết (code) một lần, thực thi khắp nơi” (“Write Once, Run Anywhere” (WORA)). Chương trình phần mềm viết bằng Java có thể chạy trên mọi nền tảng (platform) khác nhau thông qua một môi trường thực thi với điều kiện có môi trường thực thi thích hợp hỗ trợ nền tảng đó.

Với thời lượng thực hành lên tới 80%, bài kiểm tra cuối khoá cũng được giảng viên biện soạn dưới dạng bài thực hành, khoá học đã kết thúc tốt đẹp. 

Write once, run anywhere

―  Sun Microsystems 

Các cán bộ cho rằng những kiến thức và kĩ năng thu nạp được giúp họ có khả năng hiểu và tự thực hiện được các kỹ thuật cơ bản, từ đó có thể thực hiện đúng và đủ các qui trình trong công tác lập trình phần mềm tại cơ quan.

Mục tiêu

Môn học “Lập trình với Java Core” là sự chuẩn bị và cũng là điều kiện để các bạn có thể học tiếp được các môn tiếp theo trong các chứng chỉ và chương trình đại học ngành Công nghệ phần mềm (SE). Mục tiêu của môn học là giúp cho học viên hiểu được về ngôn ngữ lập trình Java, hiểu được về lập trình hướng đối tượng để từ đó có thể hình dung và mô hình hóa được các bài toán trong thực tế vào thế giới máy tính.

Học viên không yêu cầu phải có kỹ năng hay kinh nghiệm làm việc về CNTT nhưng đòi hỏi phải biết lắng nghe tìm hiểu và có suy nghĩ độc lập.

Kiến thức đạt được

  • Đơn giản, hướng đối tượng và quen thuộc.
  • Mạnh mẽ và an toàn.
  • Kiến trúc trung lập và di động.
  • Thực thi với hiệu suất cao.
  • Dịch ra bytecode, phân luồng và năng động.
  • Dễ sử dụng cho người dùng Java

Leave a Comment