LorITIL v3 Foundation, đây là khoá học ở cấp độ đầu tiên của ITIL, cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng trong việc hỗ trợ, triển khai và quản trị dịch vụ CNTT.

Khoá học giúp học viên có được những hiểu biết và nắm được các kiến thức theo yêu cầu để có thể học các khoá học tiếp theo của ITIL và tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ ITIL v3 Foundation.

Segment a market until you are nose-to-nose with a HUMAN

― Roy Osing

Khóa học này sẽ cung cấp đến học viên các kiến thức thực tế về ứng dụng, triển khai CNTT và chia sẽ một số công cụ, kinh nghiệm để giúp các nhà quản lý, các chuyên gia IT có thể bắt tay vào ITIL dễ dàng và thuận tiện hơn…

Mục tiêu

ITIL Framework hướng dẫn thiết lập hệ thống quản lý đầy đủ toàn bộ vòng dịch vụ CNNT. Tại Việt Nam có nhiều doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ CNTT đạt chất lượng cao như: Pepsico, Toyota, Ajnomoto, Coca Cola, BigC, Tập Đoàn Bảo Việt, TechcomBank, VIB, VNPT, Vietcombank, VPBank, FE Credit, ABBANK, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính…Với mong muốn giúp các sản phẩm dịch vụ tại Việt Nam vận hành hiệu quả, chất lượng.

Kiến thức đạt được sau khóa học

  • Hiểu được các nguyên tắc chính và thuật ngữ dung trong ITIL v3
  • Hiểu được tại sao ITIL ngày càng trở nên quan trọng trong quản lý IT
  • Nắm được cách thức để triển khai và áp dụng ITIL trong tổ chức, doanh nghiệp
  •  Mô tả các quy trình quản lý dịch vụ IT chính yếu, vai trò và trách nhiệm của người quản lý dịch vụ
  • Hiểu được vai trò của lãnh đạo trong việc áp dụng ITIL.
  • Giải thích các lợi ích chính yếu của quản lý dịch vụ IT trên cơ sở tiếp cận IT theo hướng dịch vụ
  • Mô tả các vấn đề thực tế và chi phí liên quan triển khai dịch vụ IT 
  • Chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi căn bản về quản lý dịch vụ ITIL v3

Leave a Comment