Quản lý máy chủ ảo bằng công nghệ đám mây

Xu hướng, công nghệ đang được quan tâm hiện nay, mô hình điện toán đám mây, công nghệ ảo hóa nổi lên như một xu thế mới, có tầm ảnh hưởng lớn tới nền CNTT truyền thống, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới công nghệ.

$120

Phân tích dữ liệu lớn với Hadoop và Spark

Mục tiêu khóa học: Cung cấp những hiểu biết về các nền tảng Dữ liệu lớn Hadoop và Spark; chia sẻ kinh nghiệm thực tế sử dụng các nền tảng Hadoop và Spark trong việc phân tích dữ liệu; tăng cường áp dụng các phương pháp thống kê để khai thác Dữ liệu lớn trong các nền tảng xử lý Hadoop và Spark.

$70

Kiểm thử phần mềm theo chuẩn ISTQB

Với sự đồng hành của Giảng viên - Chuyên gia có hơn 15 năm kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn toàn diện về kiểm thử phần mềm, liên tục nắm bắt những giải pháp kiểm thử mới để bắt kịp xu thế phát triển, và với sự tham gia khoá học nghiêm túc, liên tục tương tác, trao đổi và thảo luận từ phía học viên, khoá học đã kết thúc thành công, chuẩn hoá kiến thức & kĩ năng cho học viên trong công tác kiểm thử phần mềm.

$70

Khóa học “Đổi mới tư duy trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0” tại Nhật Bản

Cách mạng 4.0 hay Industry 4.0. Cụm từ này bắt nguồn tại Đức đầu thế kỉ 21, là xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống không gian mạng, Internet vạn vật và điện toán đám mây. Qua đó, người ta tạo ra những nhà máy thông minh với hệ thống máy móc tự kết nối với nhau, tự tổ chức và quản lí. Đây còn được gọi là cuộc cách mạng số, vì chúng ta sẽ được chứng kiến công cuộc “số hóa” thế giới thực thành thế giới ảo. Đến một lúc nào đó, lằn ranh giữa hai thế giới này sẽ bị xóa mờ.

$70

Quản lý rủi ro trung tâm Dữ liệu (Certified Data Center Risk Professional – CDRP)

Với việc tập trung các kiến thức quản lý rủi ro trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như tính chất vật lý của các trang thiết bị trong Data Center, học viện sẽ học cách xác định và định lượng rủi ro trong tổ chức , xây dựng các chính sách làm giảm nguy cơ rủi ro đến một mức độ chấp nhận được, từ đó đề xuất cho tổ chức, doanh nghiệp các quyết định đầu tư đúng đắn với các số liệu khoa học.

$50

Phân tích, giám sát, vận hành trung tâm An ninh Mạng

Các cuộc tấn công an ninh mạng ngày càng tinh vi hơn, do hacker ngày càng có trình độ, được đầu tư, và có tổ chức. Các giải pháp an ninh hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu cần thiết dù đã có nhiều cố gắng liên tục cập nhật. Trên thế giới và tại Việt Nam đều đã ghi nhận những cuộc tấn công an ninh mạng lớn vào các tổ chức được cho là có hệ thống thông tin bảo mật vững chắc như: FBI, NASA, Microsoft, Google, Facebook,….

$50

Triển khai: Introduction to Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift (DO180)

OpenShift Container Platform là một nền tảng ứng dụng được container cho phép các doanh nghiệp quản lý các triển khai vùng chứa và mở rộng các ứng dụng của họ bằng Kubernetes. OpenShift Container Platform cung cấp môi trường ứng dụng được xác định trước và xây dựng dựa trên Kubernetes để cung cấp hỗ trợ cho các nguyên tắc DevOps như giảm thời gian ra thị trường, cơ sở hạ tầng như mã, tích hợp liên tục (CI) và phân phối liên tục (CD).

$150