Loading Events

Nhằm thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp trong khai thác dữ liệu lớn, một khóa học với tên gọi “Phân tích dữ liệu lớn với Hadoop và Spark” đã được tổ chức tại Cecomtech trong tuần đầu tiên của tháng 8 này.

Mục tiêu khóa học: Cung cấp những hiểu biết về các nền tảng Dữ liệu lớn Hadoop và Spark; chia sẻ kinh nghiệm thực tế sử dụng các nền tảng Hadoop và Spark trong việc phân tích dữ liệu; tăng cường áp dụng các phương pháp thống kê để khai thác Dữ liệu lớn trong các nền tảng xử lý Hadoop và Spark.

Khóa học này dành cho các quản trị viên hệ thống sẽ chịu trách nhiệm về: thiết kế, cài đặt, cấu hình và quản lý nền tảng dữ liệu Hortonworks (HDP); giới thiệu công cụ tính toán phân tán Apache Spark. Khoá học phù hợp với các nhà phát triển, nhà phân tích dữ liệu, kiến ​​trúc sư, người quản lý kỹ thuật và bất kỳ ai cần sử dụng Spark.

Một số hình ảnh khoá học:

Days
Hours
Minutes
Seconds
 • This event has passed.
 • Cost
  $70
 • Start Time
  November 16 - 12:00 am
 • End Time
  November 16 - 11:59 pm
 • Phone
  595-545-8575
 • Email
  info@yourmail.com
 • Organizer
  Barney Stinson

Registrations are closed for this event