Dự án “Đào tạo cán bộ tin học cấp Huyện” của Trường Nghiệp vụ Kho bạc – Kho bạc Nhà nước là một dự án đào tạo quy mô lớn với hơn 330 học viên tham dự, tổ chức đồng thời tại Hà Nội – Đà Nẵng – TP.Hồ Chí Minh.

Cecomtech vinh dự trở thành đơn vị trúng thầu, chịu trách nhiệm triển khai. Kết thúc 11 lớp đào tạo, căn cứ vào phiếu phản hồi sau khoá học, hầu hết các cán bộ tham gia lớp học đều đánh giá rất cao nội dung đào tạo, kiến thức kinh nghiệm của giảng viên và công tác hậu cần, tổ chức lớp học.

Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.

― Malcolm X

Các cán bộ cho rằng những kiến thức và kĩ năng thu nạp được giúp họ có khả năng hiểu và tự thực hiện được các kỹ thuật cơ bản, từ đó có thể đáp ứng đúng và đủ qui trình trong quản trị, cài đặt, vận hành, bảo vệ hệ thống, sử dụng thành thạo các thao tác ứng dụng văn phòng, nắm vững các quy định về chính sách an toàn thông tin nói chung và của Kho bạc nói riêng.

Mục tiêu

Cập nhật các kiến thức mới phục vụ cho công việc

Kiến thức đạt được sau khóa học

Cập nhật các phần mềm mới

Cập nhật quy trình mới

Làm quen với ảo hóa

Leave a Comment