Vào sáng thứ 2 ngày 10/07/2023 Cecomtech đã khai giảng thành công khóa học “Certified Threat Intelligence Analyst “cho các học viên đến từ nhiều đơn vị khác nhau.

Khóa học CTIA diễn ra trong vòng 5 ngày, “Certified Threat Intelligence Analyst (C|TIA) – Phân Tích Tình Báo Mối Đe Doạ Bảo Mật” là một chương trình đào tạo được thiết kế và phát triển với sự hợp tác của các chuyên gia về an ninh mạng và tình báo về mối đe dọa trên toàn cầu để giúp các tổ chức xác định và giảm thiểu rủi ro kinh doanh bằng cách chuyển đổi các mối đe dọa bên trong và bên ngoài – “chưa biết” thành các mối đe dọa – “được biết”. Đây là một chương trình nâng cao toàn diện cho phép tiếp cận có cấu trúc để xây dựng thông tin tình báo về mối đe dọa hiệu quả.

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

  • Tầm quan trọng của thông tin tình báo về mối đe dọa trong quản lý rủi ro, SIEM và ứng phó sự cố.
  • Các mối đe dọa mạng khác nhau, các tác nhân đe dọa và mục tiêu của chúng cho các cuộc tấn công mạng.
  • Các nguyên tắc cơ bản của tình báo về mối đe dọa (bao gồm các loại thông báo về mối đe dọa, vòng đời, chiến lược, khả năng, mô hình trưởng thành, khuôn khổ, v.v.)
  • Thu thập và quản lý dữ liệu hàng loạt (xử lý dữ liệu, cấu trúc, chuẩn hóa, lấy mẫu, lưu trữ và trực quan hóa)….

Công ty Cổ phần Cecomtech Việt Nam chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo CNTT – TT, hiện là đối tác về đào tạo các chứng chỉ quốc tế và chuyển giao công nghệ cho các dòng sản phẩm của hãng Linux, HP Việt Nam, EC-Council, , Microsoft, PM Institute, CompTIA, Mile2  v.v…..

Các đơn vị có nhu cầu cần Đào tạo về bảo mật hay các nội dung liên quan tới Công nghệ thông tin xin hãy liên hệ với chúng tôi qua email:contact@cecomtech.com.vn hoặc hotline: 024 3633 0857 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Leave a Comment