Khóa học: “VMware vSphere: Troubleshooting Workshop”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

Triển khai khóa học: “Phân tích mã độc”

Malwares là những chương trình máy tính độc hại với mục tiêu

Khai giảng khóa học: “ITIL Foundation v3”

LorITIL v3 Foundation, đây là khoá học ở cấp độ đầu tiên

Cecomtech tổ chức khoá đào tạo Java cơ bản

Java được tạo ra với tiêu chí “Viết (code) một lần, thực

Cecomtech và Trường nghiệp vụ Kho bạc hoàn thành dự án “Đào tạo cán bộ

Dự án “Đào tạo cán bộ tin học cấp Huyện” của Trường